Logo do druku

Villa Pallas

pl de en ru
villa villa villa villa

Zabytki

Zamek Kapituły Warmińskiej
Zamek wznoszono jeszcze przed lokacją miasta od ok. 1348 r. W latach 1397-1772 był siedzibą kanonika-administratora dóbr kapitulnych. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik, który kierował obroną zamku podczas najazdu krzyżackiego w XVI w. Z czasem zamek utracił swe militarne znaczenie. W 1921 r. umieszczono tutaj muzeum.

Wysoka Brama
Jest jedną z trzech bram, które strzegły wjazdu do Olsztyna w XIV w. Jako jedyna zachowała się do dziś. W 1898 r. została przebudowana na więzienie a w 1898 przekazana miejskiemu komisariatowi policji. W 1863 przetrzymywano tu Wojciecha Kętrzyńskiego, który był obwiniony o przemyt broni dla powstania styczniowego. Brama została odrestaurowana w 2003 roku.

Stary Ratusz
Został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku. Na początku składał się z jednego skrzydła. W 1620 r. spłonął w wielkim pożarze miasta. Został odbudowany kilka lat później otrzymując nowe oblicze. Do 1915 r. był siedzibą władz miasta. Ratusz ponownie spłonął w 1945 r. W 2003 r. budynek przeszedł generalny remont. Obecnie mieści się tam biblioteka.

Nowy Ratusz
Został wzniesiony w latach 1912-1915. Inwestycję zlokalizowano na miejscu zamkniętego cmentarza, w centrum Górnego Przedmieścia. Jest siedziba Urzędu Miasta Olsztyn i Prezydenta Miasta Olsztyn.

Katedra św. Jakuba
Gotycki kościół średniowiecznego Olsztyna. Zbudowany w II poł. XIV w. W 1596 r. w części drewnianą wieżę zastąpiono nową. Grożący zawaleniem kościół zamknięto w 1864 r. W latach 1866-68 przeprowadzono remont.